herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALZIACJI

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

 

W dniach od 1 do 16 września br. przeprowadzone było głosowanie mieszkańców na projekty rekomendowane do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Wyniki głosowania wyglądały następująco:

Sołectwo Świerklany Górne

Numer wniosku ŚwG-1/2019
Wnioskodawca Krystyna Jagiełło
Tytuł zadania Doposażenie „Parku Hermanówka” o nowe urządzenia placu zabaw
Koszt zadania 48.659,67 zł
Zakres zadania Zadanie polegać będzie na doposażeniu Parku Hermanówka
o nowe urządzenia placu zabaw poprzez zainstalowanie
1 urządzenia dla dzieci starszych -ślizg, ściankę wspinaczkową,
przejście po linie, waga do odmierzania piasku. Z powstałej infrastruktury korzystać będą dzieci, młodzież i osoby dorosłe
Łączna liczba oddanych głosów 138
Liczba głosów ważnych 123
Liczba głosów nieważnych 15

Sołectwo Jankowice

Numer wniosku J-1/2019
Wnioskodawca Wioletta Tokarczyk
Tytuł zadania Sport i zabawa w Jankowicach-zagospodarowanie terenu w Jankowicach na ul. Poprzecznej
Koszt zadania 49.857,00 zł
Zakres zadania Zadanie polegać będzie na rozbudowie terenu po przedszkolu na
ul. Poprzecznej. Rozbudowa obejmie zamontowanie 8 urządzeń do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) wraz z brukiem, huśtawek dla dzieci do istniejącej piaskownicy oraz elementów małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery. Projekt zakłada również stworzenie w pobliżu tężni rabaty kwiatowej
a także poprawę stanu murawy istniejącego boiska. Z powstałej infrastruktury korzystać będą dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz goście przyjezdni.
Łączna liczba oddanych głosów 164
Liczba głosów ważnych 150
Liczba głosów nieważnych 14


Wyżej wymienione propozycje zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Świerklan Górnych i Jankowic. Każdy z mieszkańców sołectw mógł oddać tylko jeden głos , co po zakończonym głosowaniu było weryfikowane na podstawie peselu i nazwiska rodowego matki osoby głosującej. Najczęstszym błędem, który powodował uznanie głosu za nieważny, było podanie błędnego nazwiska rodowego matki, brak numeru pesel
w bazie danych (osoba nie zameldowana)


Warunkiem wprowadzenia zadań do budżetu na 2019 rok było, aby projekty te uzyskały bezwzględną większość głosów mieszkańców danego sołectwa uprawnionych do głosowania (50 proc.+1). W przypadku obu zadań wszystkie głosy były na „tak”.

W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA POWYŻSZE PROJEKTY ZOSTAŁY WYBRANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU.


OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

Sołectwo Świerklany Górne

Numer wniosku

ŚwG-1/2019

Wnioskodawca

Krystyna Jagiełło

Tytuł zadania

Doposażenie „Parku Hermanówka” o nowe urządzenia placu zabaw

Koszt zadania

48.659,67 zł

Zakres zadania

Zadanie polegać będzie na doposażeniu Parku Hermanówka
o nowe urządzenia placu zabaw poprzez zainstalowanie 1 urządzenia dla dzieci starszych -ślizg, ściankę wspinaczkową,
przejście po linie, waga do odmierzania piasku. Z powstałej infrastruktury korzystać będą dzieci, młodzież i osoby dorosłe

Sołectwo Jankowice

Numer wniosku

J-1/2019

Wnioskodawca

Wioletta Tokarczyk

Tytuł zadania

Sport i zabawa w Jankowicach-zagospodarowanie terenu w Jankowicach na ul. Poprzecznej

Koszt zadania

49.857,00 zł

Zakres zadania

Zadanie polegać będzie na rozbudowie terenu po przedszkolu na ul. Poprzecznej. Rozbudowa obejmie zamontowanie 8 urządzeń do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) wraz z brukiem, huśtawek dla dzieci do istniejącej piaskownicy oraz elementów małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery. Projekt zakłada również stworzenie w pobliżu tężni rabaty kwiatowej
a także poprawę stanu murawy istniejącego boiska. Z powstałej infrastruktury korzystać będą dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz goście przyjezdni.

 

Lista projektów poddanych pod głosowanie Sołectwo Świerklany Górne- zał. 1
Lista projektów poddanych pod głosowanie Sołectwo Jankowice- zał. 2

WAŻNE INFORMACJE!!!!
Głosowanie na powyższe projekty odbędzie się w dniach 01-16 września 2018r.
Zarządzeniem Nr W.0050.147.2018 Wójta Gminy Świerklany z dnia 07.08.2018 r. ustalone zostały miejsca głosowania:
a) sołectwo Świerklany Górne – głosowanie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1 b) sołectwo Jankowice – głosowanie w Urzędzie Gminy Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach.

Głosowanie polegać będzie na wypełnieniu ankiety (do pobrania i wydrukowania – poniżej; w wersji papierowej formularze ankiet dostępne będą również w Urzędzie Gminy Świerklany z siedzibą w Jankowicach oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach). Wypełnione ankiety należy wrzucać do urn umieszczonych w holu Urzędu Gminy oraz GOKiR-u.


Karta do głosowania sołectwo Świerklany Górne-zał.3
Karta do głosowania sołectwo Jankowice-zał.4

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy, którzy w pierwszym dniu głosowania, a więc
1 września br., mieli ukończony 16. rok życia. Uwaga – głosujemy na projekt w naszym sołectwie (nie jest możliwe, aby np. mieszkaniec Jankowic zagłosował na projekt w Świerklanach Górnych). Każdy z mieszkańców może oddać tylko jeden głos (weryfikowany na podstawie peselu).

Projekty poddane pod głosowanie , aby mogły być zrealizowane będą musiały uzyskać bezwzględną większość głosów mieszkańców danego sołectwa (50 proc.+1).
Zgodnie z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2019 r., przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany Nr W.0050.19.2018 z 01.02.2018 r., ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 30 września 2018 r. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie do 15 listopada br. do budżetu gminy projektów wybranych do realizacji.

Raz jeszcze zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z propozycjami wnioskodawców i aktywnego udziału w głosowaniu.
Pamiętaj - to od Ciebie zależy, co powstanie w Twoim sołectwie.
Weź udział w głosowaniu i wyraź swoją opinię!

 


 

INFORMACJA O PROJEKTACH ZŁOŻNYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2019 ROK

W okresie od 01-16 czerwca 2018r. mieszkańcy wszystkich trzech sołectw mogli zgłaszać w Urzędzie Gminy Świerklany swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. W terminie tym wpłynęły tylko 2 wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.


-1 wniosek z sołectwa Świerklany Górne

l.p Wnioskodawca Tytuł zadania Lokalizacja Szacunkowy koszt
Krystyna Jagiełło Doposażenie „Parku Hermanówka” o nowe urządzenia placu zabaw ul. Szerocka 48.659,67 zł.

-1 wniosek z sołectwa Jankowice

l.p Wnioskodawca Tytuł zadania Lokalizacja Szacunkowy koszt
Wioleta Tokarczyk Sport i zabawa w Jankowicach-zagospodarowanie terenu w Jankowicach na ul. Poprzecznej ul. Poprzeczna 49.857,00 zł

Weryfikacji zgłoszonych propozycji w dniach od 21 czerwca do 11 lipca br. dokonał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Kolejnym krokiem będzie poddanie wniosków pod głosowanie mieszkańców, co nastąpi w pierwszej połowie września br.
Szczegóły poniżej:

Informacja Zespołu z weryfikacji i opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego -załacznik nr 7

 

 

W 2019 roku w Gminie Świerklany będzie realizowana III edycja Budżetu Obywatelskiego.
Na zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego zarezerwowana została kwota 150 tys. zł - po 50 tys. zł dla każdego z sołectw.

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego sołectwa, który ukończył 16 rok życia.

Jakie projekty mają szansę zostać sfinansowane?
Przede wszystkim takie, które są możliwe do realizacji w danym roku budżetowym i nie kolidują z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy projektów inwestycyjnych), a przy tym wpisują się w następujące dziedziny:
- kulturę,
- rekreację,
- edukację publiczną,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
- inne dziedziny, zgodne z zadaniami własnymi gminy.

Dodać należy, że wartość projektu/projektów nie może przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym sołectwie (a więc 50 tys. zł).

Formularze wniosków dostępne będą w :
-Urzędzie Gminy Świerklany,
-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach,
-Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan” w Jankowicach
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Jankowicach
(w godzinach otwarcia ww. placówek)

Można je będzie również pobrać ze strony internetowej www.swierklany.pl (zakładka „BUDŻET OBYWATELSKI”), gdzie zamieszczony zostanie też regulamin BO.
Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są pod numerami telefonów (32) 432 75 37,432 75 31.

Harmonogram realizacji BO:
1 – 16 czerwca 2018 r. - Składanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na formularzy
19 czerwca – 15 lipca 2018 r. - Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków
do 31 lipca 2018 r. - Ogłoszenie listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie oraz listy projektów odrzuconych
do 15 sierpnia 2018 r. - Losowanie numerów i ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie
1 – 16 września 2018 r. - Głosowanie nad projektami
do 30 września 2018 r. - Ogłoszenie wyników
do 15 listopada 2018 r. - Wprowadzenie do budżetu Gminy projektów wybranych do realizacji

Dokumenty do pobrania:

 

Już dziś zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Dzięki wydzieleniu z budżetu gminy części środków, o przeznaczeniu których sami oni zdecydują, szansę na realizację mają ciekawe pomysły skierowane do osób w różnym wieku. Zastanów się, co chcesz zrobić dla swojego sołectwa, przekonaj sąsiadów, aby poparli twój projekt i zgłoś propozycję do Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły poniżej. 

 

Wójt Gminy Świerklany zachęca do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklany
1. Konsultacje trwają od dnia od 05 lutego 2018 r. do 19 lutego 2018 r.
2. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Rozwoju i Promocji - tel. 32 4327537.
3. Treść projektu regulaminu jest dostępna poniżej.
4. Wypełniony formularz do zgłaszania uwag należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zapisem w temacie wiadomości „Konsultacje” lub złożyć osobiście w formie pisemnie w Referacie Rozwoju i Promocji w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

 

 

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe