herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Mieszkańcy zagłosowali w ramach BO

W wyniku przeprowadzonego w dniach od 1 do 16 września br. głosowania mieszkańcy zdecydowali, że chcą rozbudowy Parku Hermana w sołectwie Świerklany Górne oraz budowy tężni solankowej w Jankowicach. Oba zadania stanowiły propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.
Przypomnijmy – Budżet Obywatelski, to wyodrębniona część budżetu gminy, o rozdysponowaniu której decydują sami mieszkańcy. Propozycji do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wpłynęły w sumie 4, w tym: 1 z sołectwa Świerklany Górne, 1 z sołectwa Świerklany Dolne i 2 z sołectwa Jankowice.
 
Tylko 2 wnioski zyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a były to: wniosek p. Krystyny Jagiełło, przewidujący stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu przy ul. Szerockiej na Górnioku, gdzie już teraz dzieci mają swój kącik zabaw oraz wniosek p. Tomasza Szabonia, który chciałby dalszego zagospodarowania terenu przy ul. Poprzecznej w Jankowicach, gdzie kiedyś mieściło się przedszkole (w miejscu tym, w ramach I edycji BO powstało w tym roku boisko oraz rekreacyjny zakątek dla mieszkańców i gości).

Pierwszy z wniosków przewiduje zamontowanie urządzeń do ćwiczeń oraz elementów małej architektury (ławek, stojaków na rowery, itp.), a jego realizacja ma kosztować 46 500,00 zł. Drugim jest wspomniana wcześniej budowa tężni solankowej dla mieszkańców Jankowic i okolic, jako miejsca naturalnej regeneracji organizmu. Koszt realizacji tego projektu wnioskodawca oszacował na 50.000,00 zł.

Wyżej wymienione propozycje zostały poddane pod głosowanie mieszkańców Świerklan Górnych i Jankowic. Każdy z mieszkańców sołectw mógł oddać tylko jeden głos (głosowanie internetowe lub tradycyjne – poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny), co po zakończonym głosowaniu było weryfikowane na podstawie peselu i nazwiska rodowego matki osoby głosującej. I tak, w przypadku Świerklan Górnych oddano w sumie 61 głosów, w tym 40 głosów ważnych i 21 nieważnych. Z kolei na projekt jankowicki zagłosowało 99 mieszkańców tego sołectwa, z czego 78 głosów było ważnych, a 21 nieważnych. Najczęstszym błędem, który powodował uznanie głosu za nieważny, było podanie błędnego nazwiska rodowego matki, zagłosowanie przed lub po terminie oraz oddanie głosu przez mieszkańca innego sołectwa.

Warunkiem wprowadzenia zadań do budżetu na 2018 rok było, aby projekty te uzyskały bezwzględną większość głosów mieszkańców danego sołectwa uprawnionych do głosowania (50 proc.+1). W przypadku obu zadań wszystkie głosy były na „tak”.
 
Realizacja wybranych projektów nastąpi w przyszłym roku.

-------------------------------

Do 16 czerwca br. mieszkańcy wszystkich trzech sołectw mogli zgłaszać w Urzędzie Gminy Świerklany propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. W sumie wpłynęły 4 wnioski, z czego 2 zyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, 1 nie spełnił kryteriów merytorycznych i został odrzucony, natomiast wniosek ze Świerklanach Dolnych został wycofany przez wnioskodawcę. Weryfikacji zgłoszonych propozycji w dniach od 19 czerwca do 17 lipca br. dokonał Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Kolejnym krokiem będzie poddanie wniosków pod głosowanie mieszkańców, co nastąpi w pierwszej połowie września br.

Szczegóły poniżej.

Informacja Zespołu z weryfikacji i opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

-------------------------------

W 2018 roku w Gminie Świerklany będzie realizowana II edycja Budżetu Obywatelskiego.

W tym celu do życia powołany został Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Świerklany, którego zadaniem było zainicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z wyborem projektów o charakterze sołeckim do realizacji. Na zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego zarezerwowana została kwota 150 tys. zł - po 50 tys. zł dla każdego z sołectw.

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego sołectwa, który ukończył 16 rok życia.
A jakie projekty mają szansę zostać sfinansowane? Przede wszystkim takie, które są możliwe do realizacji w danym roku budżetowym i nie kolidują z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy projektów inwestycyjnych), a przy tym wpisują się w następujące dziedziny:
- kulturę,
- rekreację,
- edukację publiczną,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
- inne dziedziny, zgodne z zadaniami własnymi gminy.

Dodać należy, że wartość projektu/projektów nie może przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym sołectwie (a więc 50 tys. zł).

Formularze wniosków dostępne będą w Urzędzie Gminy Świerklany, Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach, Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan” w Jankowicach oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jankowicach (w godzinach otwarcia ww. placówek). Można je będzie również pobrać ze strony internetowej www.swierklany.pl (zakładka „BUDŻET OBYWATELSKI”), gdzie zamieszczony zostanie też regulamin BO.

Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są pod numerami telefonów (32) 432 75 37, 432 75 31.

Harmonogram realizacji BO:

1 – 16 czerwca 2017 r. - Składanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na formularzy
19 czerwca – 15 lipca 2017 r. - Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków
do 31 lipca 2017 r. - Ogłoszenie listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie oraz listy projektów odrzuconych
do 15 sierpnia 2017 r. - Losowanie numerów i ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie
1 – 16 września 2017 r. - Głosowanie nad projektami
do 30 września 2017 r. - Ogłoszenie wyników
do 15 listopada 2017 r. - Wprowadzenie do budżetu Gminy projektów wybranych do realizacji

Lista odpowiedzi na najważniejsze pytania znajduj się tutaj.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Świerklany
Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
Formularz zgłoszeniowy (wersja doc)
Formularz zgłoszeniowy (wersja pdf)
Lista poparcia dla projektu (wersja doc)
Lista poparcia dla projektu (wersja pdf)
Oświadczenie wnioskodawcy (wersja doc)
Oświadczenie wnioskodawcy (wersja pdf)

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe