herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

Wyniki głosowania dla propozycji Budżetu Obywatelskiego na rak 2017:

Świerklany Górne:

Łączna liczba głosów: 392
Ważnych:  356
Projekt nr 1: 198
Projekt nr 2: 158
Nieważnych: 36
 
Świerklany Dolne:
 
Łączna liczba głosów: 52
Ważnych:  50
TAK: 50
NIE: 0
Nieważnych: 2
 
Jankowice:
 
Łączna liczba głosów: 717
Ważnych: 657
Projekt nr 1: 611
Projekt nr 2: 46
Nieważnych: 60

-------------------------------

WAŻNE – Budżet Obywatelski na 2017 rok

Informujemy, że w pierwszej połowie września br. przeprowadzone zostanie w gminie głosowanie mieszkańców na projekty stanowiące propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Zarządzeniem Nr W.0050.120.2016 Wójta Gminy Świerklany z dnia 25 sierpnia 2016 r. ustalone zostały miejsca głosowania, z podziałem na sołectwa: Świerklany Górne i Świerklany Dolne – głosowanie w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1, sołectwo Jankowice – głosowanie w Urzędzie Gminy Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach. Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 1 do 16 września 2016 roku, w godzinach urzędowania ww. instytucji.

Wiecej informacji pod linkiem:

http://swierklany.pl/43-uncategorised/1789-wazne-budzet-obywatelski-na-2017-rok

-------------------------------

W Urzędzie Gminy Świerklany powstał budżet obywatelski - wydzielona część budżetu gminy, o wydatkowaniu której zdecydują sami mieszkańcy.

W tym celu do życia powołany został Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Gminie Świerklany, którego zadaniem było zainicjowanie oraz koordynowanie prac związanych z wyborem projektów o charakterze sołeckim do realizacji. Na zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego zarezerwowana została kwota 150 tys. zł - po 50 tys. zł dla każdego z sołectw.

Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego sołectwa, który ukończył 16 rok życia.
A jakie projekty mają szansę zostać sfinansowane? Przede wszystkim takie, które są możliwe do realizacji w danym roku budżetowym i nie kolidują z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy projektów inwestycyjnych), a przy tym wpisują się w następujące dziedziny:
- kulturę,
- rekreację,
- edukację publiczną,
- porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
- inne dziedziny, zgodne z zadaniami własnymi gminy.

Dodać należy, że wartość projektu/projektów nie może przekroczyć całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego w danym sołectwie (a więc 50 tys. zł).

Formularze wniosków dostępne będą w Urzędzie Gminy Świerklany, Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach, Śląskiej Galerii Malarstwa „Jan” w Jankowicach oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jankowicach (w godzinach otwarcia ww. placówek). Można je będzie również pobrać ze strony internetowej www.swierklany.pl (zakładka „BUDŻET OBYWATELSKI”), gdzie zamieszczony zostanie też regulamin BO.

Szczegółowe informacje na ten temat udzielane są pod numerami telefonów (32) 432 75 37, 432 75 31.

Harmonogram realizacji BO:

1 – 16 czerwca 2016 r. - Składanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na formularzy
19 – 30 czerwca 2016 r. - Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków
do 7 lipca 2016 r. - Ogłoszenie listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie oraz listy projektów odrzuconych
do 31 lipca 2016 r. - Losowanie numerów i ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie
1 – 16 września 2016 r. - Głosowanie nad projektami
do 30 września 2016 r. - Ogłoszenie wyników
do 15 listopada 216 r. - Wprowadzenie do budżetu Gminy projektów wybranych do realizacji

Lista odpowiedzi na najważniejsze pytania znajduj się tutaj.

Dokumenty do pobrania:

 -------------------------------

Do 16 czerwca br. mieszkańcy wszystkich trzech sołectw mogli zgłaszać w Urzędzie Gminy Świerklany propozycje do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. W sumie wpłynęło 8 wniosków, z czego 5 zyskało pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a 3 nie spełniły wymogów formalnych i zostały odrzucone.
Weryfikacji zgłoszonych propozycji dokonał w dniu wczorajszym (29.06) Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Kolejnym krokiem będzie poddanie wniosków pod głosowanie mieszkańców, co nastąpi w pierwszej połowie września br.
Szczegóły poniżej.

Informacja Zespołu z weryfikacji i opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe