herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ważne komunikaty

Aktualności

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY W 2019 ROKU - CZ.II

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY W 2019 ROKU

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ W 2019 ROKU

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY W 2018 ROKU - CZ.II

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ W 2018 ROKU

PIELĘGNACJA POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY W 2018 ROKU

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONA SZKOŁĘ W 2017 ROKU

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ W 2016 ROKU

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

UTOWRZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W GIMNAZJUM IM. KAROLA MIARKI W ŚWIERKLANACH

UTOWRZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH

OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŚWIERKLANY NA LATA 2016-2023

 

 

zielona szkoła

Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany
w 2019 roku-cz.II

 Gmina Świerklany realizuje projekt pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2019 roku-cz.II", którego celem jest realizacja
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.
Podstawową przyczyną podjętego zadania jest redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powstałych
w procesie spalania węgla. Powyższe zadanie jest zgodne z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.

W ramach zadania planuje się w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany:
a) zlikwidować źródła ciepła opalane węglem w 80 budynkach.;
b) zabudować nowe źródła ciepła- 80 szt.

Kwota pożyczki: 320 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.06.2019r. do 15.11.2019r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

zielona szkoła

Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany
w 2019 roku

 

Gmina Świerklany realizuje projekt pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2019 roku", którego celem jest realizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”. Podstawową przyczyną podjętego zadania jest redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania węgla. Powyższe zadanie jest zgodne
z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.

W ramach zadania planuje się w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany:

a) zlikwidować źródła ciepła opalane węglem w 99 budynkach.;

b) zabudować nowe źródła ciepła- 99 szt.

Kwota pożyczki: 396.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.04.2019r. do 15.11.2019r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 Wyjazd uczniów na ZIELONĄ SZKOŁĘ w 2019 roku

zielona szkołaUmowa dotacji nr 152/2019/75/MN/zs/D
zawarta w dn. 29.05.2019 r.
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019”.

Termin realizacji zadania: od 18 maja 2019 r. do 31 maja 2019 roku

Kwota dofinansowania: 1.990,00 zł

Koszt całości zadania: 13.725,00 zł

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „ZIELONEJ SZKOŁY”.

W ramach umowy przewidziano wyjazd 9 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami.

W programie pobytu znalazło się m.in.:

- prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu;

- organizowanie wycieczek tematycznych;

- prowadzenie ćwiczeń porannych i zabaw ruchowo-sportowych z udziałem uczniów;

- uczenie dzieci samodzielności.

Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku-CZ.II

 

zielona szkołaGmina Świerklany realizuje projekt pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku-cz.II ", którego celem jest realizacja
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.
Podstawową przyczyną podjętego zadania jest redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powstałych
w procesie spalania węgla. Powyższe zadanie jest zgodne z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.

W ramach zadania planuje się w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany:

a) zlikwidować źródła ciepła opalane węglem w 90 budynkach.;

b) zabudować nowe źródła ciepła- 90 szt.

Kwota dotacji: 180.000, zł

Kwota pożyczki: 360.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.07.2018r. do 30.11.2018r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 

Wyjazd uczniów na ZIELONĄ SZKOŁĘ w 2018 roku

 

zielona szkołaUmowa dotacji nr 192/2018/75/MN/zs/D
zawarta w dn. 18.06.2018 r.
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018”.

Termin realizacji zadania: od 4 czerwca 2018 r. do 17 czerwca 2018 roku

Kwota dofinansowania: 11.980,00 zł

Koszt całości zadania: 89.670,00 zł

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „ZIELONEJ SZKOŁY”.

W ramach umowy przewidziano wyjazd 61 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami.

W programie pobytu znalazło się m.in.:

- prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu;

- organizowanie wycieczek tematycznych;

- prowadzenie ćwiczeń porannych i zabaw ruchowo-sportowych z udziałem uczniów;

- uczenie dzieci samodzielności.

Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Świerklany

zielonaGmina Świerklany realizuje projekt „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Świerklany”, który polegać będzie na zachowaniu odpowiedniej kondycji zdrowotnej i estetyki pomników przyrody, a także likwidacji zagrożenia dla ludzi
i mienia. Przedmiotem projektu będzie wykonanie opinii dendrologicznej pnia i głównych konarów drzewa Buk Sobieskiego (badanie tomografem lub/i test obciążeniowy) oraz prace pielęgnacyjne Buka Sobieskiego i wielogatunkowej grupy 23 drzew.

 

Kwota dotacji: 19 465, zł

Koszt całości zadania: 25.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.04.2018r. do 30.09.2018r.

Koszt realizacji zadania pokryty zostanie ze środków własnych gminy oraz dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

 

  Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku

zielonaGmina Świerklany realizuje projekt pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku", którego celem jest realizacja
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.
Podstawową przyczyną podjętego zadania jest redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powstałych
w procesie spalania węgla. Powyższe zadanie jest zgodne z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.

W ramach zadania planuje się w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany:
a) zlikwidować źródła ciepła opalane węglem w 130 budynkach.;
b) zabudować nowe źródła ciepła- 130 szt.

Kwota dotacji: 260.000, zł

Kwota pożyczki: 520.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.04.2018r. do 15.11.2018r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 Wyjazd uczniów na ZIELONĄ SZKOŁĘ w 2017 roku

zielonaUmowa dotacji nr 227/2017/75/MN/zs/D zawarta w dn. 22.05.2017 r.
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017”.

Termin realizacji zadania: od 4 maja 2017 r. do 19 maja 2017 roku

Kwota dofinansowania: 15.060,00

Koszt całości zadania: 95.480,00

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „ZIELONEJ SZKOŁY”.

Z wyjazdu skorzystało 71 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami.

W programie pobytu znalazło się m.in.:

- prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu;

- organizowanie wycieczek tematycznych;

- prowadzenie ćwiczeń porannych i zabaw ruchowo-sportowych z udziałem uczniów;

- uczenie dzieci samodzielności.

Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wyjazd uczniów na ZIELONĄ SZKOŁĘ w 2016 roku

 

zielonaUmowa dotacji nr 332/2016/75/MN/zs/D zawarta w dn. 20.06.2016 r.

pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego – tzw. ZIELONA SZKOŁA

Termin realizacji zadania: od 3 czerwca 2016 r. do 16 czerwca 2016 roku

Kwota dofinansowania: 8.120,00 zł

Koszt całości zadania: 54.940,00 zł

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „ZIELONEJ SZKOŁY”.

Z wyjazdu skorzystało 41 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami.

W programie pobytu znalazło się m.in.:

- prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu;

- organizowanie wycieczek tematycznych;

- prowadzenie ćwiczeń porannych i zabaw ruchowo-sportowych z udziałem uczniów;

- uczenie dzieci samodzielności

Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

zielona

Umowa dotacji nr 109/2015/75/MN/zs/D zawarta w dn. 8.05.2015 r.

pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015”;

Kwota dofinansowania: 8.060,00 zł

Koszt całości zadania: 56.280,00 zł

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie 14-dniowego wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „Zielonej Szkoły”. Z wyjazdu skorzystało 42 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami (termin: 19.05-1.06.2015 r.). Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

 

UTOWRZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W GIMNAZJUM IM. KAROLA MIARKI W ŚWIERKLANACH

zielona

 

Tytuł zadania: „Kraina EKO-logiczna ”

Koszt całości zadania: 35 665,23 zł

Kwota dofinansowania: 28 532,18 zł

Wkład własny gminy: 7 133,05 zł w tym 6 909,30 zł z nagrody w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia_projekt”

Numer umowy o dofinansowanie:

Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia” utworzyło pracownię ekologiczną, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum. W ramach realizacji zadania pomalowano ściany, utworzono zabudowę dygestorium, dokonano renowacji lamperii, zmodernizowano instalacje elektryczną wraz z wymiana świetlówek na energooszczędne typu LED. W ramach wyposażenia pracowni zakupiono  meble, nowo

czesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

Projekt „Kraina EKO-logiczna”obejmował utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Przedmiotem projektu było stworzenie miejsca przyjaznego uczniom, w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się wyłącznie z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. Zielona pracownia ma być również inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

Pracownia będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach biologii, chemii i fizyki, a także podczas zajęć dodatkowych koła biologiczno-ekologicznego i chemicznego w

Celem projektu było utworzenie ekopracowni poprzez modernizację oświetlenia i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. celu rozwijania zainteresowań uczniów. Pracownia ekologiczna pozwoli na prowadzenie działalności ekologicznej w sposób zorganizowany i ciągły oraz na propagowanie działań i postaw dotyczących ochrony środowiska w społeczności szkolnej i lokalnej.

Pracownia będzie wykorzystywana przez pięć dni w tygodniu średnio po 7 godzin lekcyjnych czyli 35 godzin. Będą się w niej odbywać:

- wszystkie lekcje biologii (17 godzin tygodniowo),

- lekcje chemii (8 godzin tygodniowo),

- lekcje fizyki (8 godzin tygodniowo),

- zajęcia dodatkowe pozalekcyjne z biologii i chemii prowadzone w ramach edukacji ekologicznej (2 godziny tygodniowo).

Średnio w ciągu miesiąca pracownia będzie wykorzystywana przez około: 140 godzin lekcyjnych.

 

 

UTOWRZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH

 

zielona

Tytuł zadania: „Odkrywcy leśnych skarbów”

Koszt całości zadania: 21 799,39 zł

Kwota dofinansowania: 17 439,51 zł

Wkład własny gminy: 4 359,88 zł w tym 2 739,00 zł z nagrody w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia_projekt”

Numer umowy o dofinansowanie: 136/2016/75/EE/ap/D

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia” utworzyło pracownię ekologiczną, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły. W ramach realizacji zadania pracownię wyposażono w meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

Projekt „Odkrywcy leśnych talentów” obejmował utworzenie szkolnej ekopracowni poprzez wyposażenie jej nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na zasobach ekopracowni.

Powstała ekopracowanie wykorzystywana będzie podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach z przyrody, a także podczas zajęć dodatkowych w celu rozwijania zainteresowań uczniów.  Ekopracownia oraz prowadzone w niej zajęcia będą inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

Celem projektu było utworzenie ekopracowni poprzez zakup wyposażenia pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Pracownia będzie wykorzystywana przez pięć dni w tygodniu średnio po 6 godzin lekcyjnych czyli 30 godzin. Będą się w niej odbywać

- lekcje przyrody (18 godzin tygodniowo),

- lekcje z innych przedmiotów (10),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Koła Ekologicznego (2 godziny)  oraz Koła Ekologicznego prowadzonego z Ramienia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Czerwionka-Leszczyny dla uczniów klas IV-VI  podczas których realizować się będzie tematykę związaną z ekologią (2 godziny),

- prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców, dziadków, spotkań z ciekawymi ludźmi (zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych osób)

- wystawy przygotowane przez uczniów pod okiem nauczyciela przyrody będą cennym źródłem informacji dla uczniów klas I- III, wzbogacą ich wiedzę o środowisku (w dowolnym czasie i liczbie).

Średnio w ciągu miesiąca pracownia będzie wykorzystywana przez około: 120 godzin lekcyjnych.

 

Opracowanie Planu Gospodarni Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023

 

Tytuł zadania: „Opracowanie Planu Gospodarni Niskoemisyjen dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”

Koszt całości zadania: 8 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 120,00 zł

Wkład własny gminy:  1 780,00 zł

Okres realizacji projektu: styczeń - listopad 2016

nr umowy: 519/2015/75/ZS/pr/D z dnia 11 grudnia 2015 rok

W ramach realizacji zadania powstał Plan Gospodarni Nieskoemisyjne dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023. W związku z realizacja projektu Gmins Świerklany wzbogaciła się o dokument, w którym zaplanowano działania mające na celu wzrost świadomości ekologinczje wśród mieszkańców. gminy.

W ramach opracowywania Planu Gospodarni Niskoemisyjnej wykoanan następujące działania:

- zankietyzowanie mieszkańców gminy w celu inwentaryzacji CO2,

- zankietyzowania administratorów budynków użyteczności publicznej,

- przygotowanie PGN,

- uzyskanie odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- konsultacje społęczne PGN,

- uchwalenie przez Radę Gminy dokumentu.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

kadencja20142018 2

Sesja Rady Gminy On line

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

Deklaracja dostępności

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu2

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe