herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

ul. Świerklańska 54,
44-264 Jankowice

pok. nr 13

Kierownik referatu, stanowsiko ds. ochrony środowiska i rolnictwa - Piotr Pustelnik, tel. 32 4327538

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie - Celina Zeprzałka, tel. 32 4327 529

pok. nr 14

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego - Łukasz Preihs,  tel. 32 4327503

Stanowisko ds. gospodarki gruntami - Czesław Fydrych, tel. 32 4327513

pok. nr 15

Stanowisko ds. budownictwa i wskazań lokalizacyjnych - Danuta Fieroch,  tel. tel. 32  4327518


godziny urzędowania:

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400 


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań referatu należy w szczególności:

prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa, gospodarki przestrzennej, komunalnej, budownictwa i wskazań lokalizacyjnych, gospodarki gruntami, wynikających z przepisów prawa a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • ochrony środowiska przed odpadami, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony zieleni

i powierzchni ziemi,

 • tworzenia, aktualizacji programów i planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki

odpadami,

 • korzystania ze środowiska w tym opłat i kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony

środowiska

 • współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz ochrony środowiska

i gospodarki wodnej w szczególności z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,

 • transportu pasażerskiego na terenie Gminy,
 • opiniowania planów ruchu zakładów górniczych, koncesji na poszukiwanie i wydobywanie

kopalin ze złóż oraz projektów prac i badań geologicznych,

 • środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • współpracy z instytucjami działającymi w otoczeniu i na rzecz rolnictwa,
 • tworzenia i zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • zagospodarowania i zabudowy terenów zgodnie z obowiązującym planem

zagospodarowania przestrzennego Gminy,

 • nadawania nazw ulicom i numeracji budynkom,
 • uzgadniania i zezwalania na zajmowanie, włączanie się lub inne korzystanie z pasów

dróg gminnych,

 • bieżącego stanu urządzeń infrastruktury w pasach dróg gminnych ze szczególnym

uwzględnieniem nawierzchni jezdni,

 • szkód górniczych na drogach gminnych,
 • utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy,
 • opieki nad grobami wojennymi i pomnikami pamięci narodowej,
 • gospodarowania mieniem komunalnym w szczególności drogami, infrastrukturą

komunalną i gruntami oraz innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

w tym sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę itp.,

 • tworzenie zasobu gruntów w tym także zasobu gruntów komunalnych,
 • scalania i zatwierdzania podziału nieruchomości,
 • komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
 • nabywania gruntów na rzecz Gminy.

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326