herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Strefa Przemysłowa

 

Na terenie sołectwa Świerklany Górne przy ul. Przemysłowej znajduje się obszar Strefy Przemysłowej. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy oznaczony jest symbolami: C82P, UR, U1,
KS (tereny przemysłu, usług rzemiosła, usług innych, stacji paliw). Na tym terenie mogą być realizowane
przedsięwzięcia gospodarcze z zakresu drobnego przemysłu, rzemiosła produkcyjnego i usługowego
lub inne, zgodnie z bieżącymi potrzebami Gminy.

Strefa  Przemysłowa w Świerklanach Górnych

Aktualnie na strefie przemysłowej ma swoje siedziby kilka zakładów przemysłowych o różnym zakresie
działalności. Tereny posiadają dostęp do infrastruktury technicznej:

  • energia elektryczna - oświetleniowa i siłowa,
  • wodociąg - linia ziemna,
  • gazociąg - istnieje możliwość wykonania przyłącza,
  • istnieje możliwość podłączenia do istniejącej oczyszczalni ścieków,
  • bardzo dobry dojazd do działek ulicą Przemysłową.

Działki w granicach strefy są własnością osób prywatnych - są to aktualnie w większości
grunty uprawne. Księga wieczysta dla wymienionych działek prowadzona jest przez
Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Rybniku. Ewidencja gruntów gminy
Świerklany prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3 Maja 31.
Dodatkowych informacji na temat Strefy Przemysłowej udziela:

Urząd Gminy Świerklany
Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

pok. nr 0.04, parter
ul. Kościelna 85, Świerklany
tel. (32) 432 75 12, 440 87 22             

e-mail: plany@swierklany.pl 
godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00, piątkek od 7.30 do 14.00

osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. Gospodarki Gruntami - Czesław Fydrych

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326