herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice
tel.: (32) 4327 511

Przewodniczący: Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego: Jarosław Tarnowski

 

członkowie:

Justyna Winkler

Elżbieta Ciupek

Alina Firdak

Amalia Baron

Piotr Wolak

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana jest przez Wójta Gminy i działa w oparciu o Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który przyjmowany jest na mocy uchwał przez Radę Gminy.

Do zadań komisji należą działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy, które są realizowane poprzez:

  • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • wspomaganie działalności pedagogów szkolnych,
  • kierowanie na badania pozwalające ustalić uzależnienie od alkoholu,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Działalność komisji obejmuje wnioskowanie o udzielanie pomocy rodzinom i osobom uzależnionym oraz kierowanie na leczenie odwykowe. Od października 2001 roku uruchomiony został Punkt Konsultacyjny, obsługiwany przez terapeutę. Jego zadaniem jest rozpoznawanie, wstępna diagnoza, kierowanie do ośrodków terapeutycznych, udzielanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.

W dyspozycji komisji są środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ze środków tych finansowane są posiłki w stołówkach szkolnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto komisja finansuje zajęcia świetlicowe w szkołach. Zajęcia te mają stworzyć dzieciom warunki do odrabiania lekcji i nauki. Na wniosek placówek oświatowych dofinansowywane są wyjazdy dzieci na wycieczki, wyjazdy śródroczne, wyjazdy na basen w ramach zajęć wychowania fizycznego. Corocznie komisja współfinansuje także organizowane przez parafie obozy terapeutyczne dla dzieci z terenu gminy, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

Komisja wspiera działania pedagogów szkolnych poprzez doposażanie gabinetów terapii zajęciowej i finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. Przeznacza także środki na organizację zajęć podczas ferii zimowych i wspiera wszelkie działania podejmowane na terenie gminy, które mają na celu promowanie zdrowego trybu życia oraz posiadają walory profilaktyczno-edukacyjne dotyczące szkodliwości nadużywania alkoholu, rodzaju uzależnienia i jego leczenia. Komisja jest organizatorem wielu sportowych turniejów piłki siatkowej, nożnej i plażowej - zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych - organizowanych na boiskach ośrodków sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy.

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326