Wizyta ministra w UG – będzie remont kluczowej drogi!

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Gminy Świerklany gościł minister Michał Woś, który przekazał wójtowi gminy Tomaszowi Pieczce informację o zarezerwowaniu środków na remont jednej z kluczowych dróg w naszej gminie, jaką jest droga nr 929. Chodzi o odcinek od granicy z miastem Rybnik aż do ul. Żorskiej w Świerklanach. Tak duży pod względem obszarowym zakres prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu jazdy tysięcy użytkowników drogi.

Rolę inwestora pełni Zarząd Dróg Wojewódzkich. W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg, którego rozstrzygnięcie planowane jest na początku listopada br. Prace polegać będą na gruntownej przebudowie głównej drogi i skomunikowaniu jej z drogami gminnymi. Powstanie nowa nawierzchnia oraz obustronny chodnik zapewniający ruch pieszo-rowerowy. Przewidziano także przebudowę skrzyżowań – m.in. w sąsiedztwie dawnej siedziby Urzędu Gminy utworzone zostanie rondo (skrzyżowanie ul. Świerklańskiej z ul. Nową w Jankowicach). Powstaną też nowe zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.

- Bardzo się cieszymy z tej inwestycji, bo mieszkańcy od dawna już dopytują o remont drogi nr 929, a ja sam odkąd jestem wójtem czynię starania, żeby do tego remontu doszło – powiedział wójt Tomasz Pieczka, dziękując ministrowi za zaangażowanie w projekt i podkreślając znaczący wkład parlamentarzystów oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach: marszałka Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży. – To oni w szczególny sposób interesowali się tym tematem i przyczynili się do tego, że inwestycja zostanie zrealizowana.

Temat podsumował minister Michał Woś, który wyraził swoje zadowolenie z powziętej decyzji. – Jest to kluczowa droga, która dopełni lokalną infrastrukturę drogową oraz szereg inwestycji, które już się dzieją na terenie całego Subregionu Zachodniego. Dzięki prowadzonym przez nas działaniom, za dwa-trzy lata będziemy się cieszyć z zupełnie nowych rozwiązań i jakości podróżowania. 

wizyta1 

wizyta4

wizyta2