herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja o XXXII Sesji Rady Gminy Świerklany

     

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2013r. o godz. 14,30 w sali GOKiR-u w Jankowicach,  ulica Kościelna  19 odbędzie się sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.11.2013r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2013-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej          w Świerklanach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę             i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świerklany w okresie od dnia 1 lutego 2014r. do dnia 31 stycznia 2015r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2014.
 9. Budżet Gminy Świerklany na rok 2014.

1)     przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

2)     odczytanie opinii RIO w Katowicach w sprawie projektu uchwały budżetowej;

3)     przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały budżetowej;

4)     dyskusja nad przedstawionym projektem;

5)     podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2014.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklany na lata 2014-2024.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do oczyszczania    1 m3ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje radnych
 5. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
 6. Zamknięcie sesji.

 

 

  Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

 mgr inż. Włodzimierz Barwinek

 

 

 

 

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326