herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Informacja o XXXII Sesji Rady Gminy Świerklany

     

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2013r. o godz. 14,30 w sali GOKiR-u w Jankowicach,  ulica Kościelna  19 odbędzie się sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.11.2013r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2013-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej          w Świerklanach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę             i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świerklany w okresie od dnia 1 lutego 2014r. do dnia 31 stycznia 2015r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na rok 2014.
 9. Budżet Gminy Świerklany na rok 2014.

1)     przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

2)     odczytanie opinii RIO w Katowicach w sprawie projektu uchwały budżetowej;

3)     przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały budżetowej;

4)     dyskusja nad przedstawionym projektem;

5)     podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2014.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklany na lata 2014-2024.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej do oczyszczania    1 m3ścieków dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje radnych
 5. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
 6. Zamknięcie sesji.

 

 

  Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

 mgr inż. Włodzimierz Barwinek

 

 

 

 

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 zima18

500 plus

gminna komunikacja

  porady

Fundusze europejskie

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326