herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Jak postępować z odpadami

Zobacz broszurę informacyjną

odpady 2019 

 

Sprostowanie dot. punktu odbioru przeterminowanych leków

Informujemy, że w informatorze pt.: „Nowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany” na stronie poświęconej odpadom niebezpiecznym błędnie wskazano adres przy ul. Wowry 42 w Jankowicach, jako punkt odbioru przeterminowanych leków. Informacja miała dotyczyć apteki przy ul. Wolności 42 w Jankowicach, która z powodu likwidacji nie istnieje.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326