herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

 eInclusion_-_podsumowanie_html_5a994204eInclusion_-_podsumowanie_html_3ec37d2f eInclusion_-_podsumowanie_html_233185a2

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

Projekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

8. Oś priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne

– zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

Działanie 8.3

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

 

Tytuł projektu

Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej

w Gminie Świerklany”

 

 

Nr umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-24-014/08-00 z dn. 31.03.2009 r.

Aneks do umowy: POIG.08.03.00-24-014/08-03 z dnia 13.08.2012 r.

 

Wartość dofinansowania – 243.520,18 zł

 

 

OPIS PROJEKTU

Zrealizowany przez Gminę Świerklany projekt pt. „Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany” przewidywał przekazanie 50 gospodarstwom domowym o niskich dochodach bezpłatnych komputerów wraz z dostępem do Internetu na okres 8 lat. Sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących rodzin na podstawie umowy-użyczenia. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Wniosek o dofinansowanie złożony został we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie w 2008 roku - Gmina Świerklany wnioskowała o przyznanie 310 tys. zł, między innymi na zakup 50 zestawów komputerowych, instalację łącza internetowego i przeszkolenie przyszłych beneficjentów programu, a po upływie trzech lat – na wykonanie kompleksowej modernizacji użyczonego sprzętu komputerowego.

Ustalono, że beneficjentami ostatecznymi projektu będą rodziny o niskim statusie materialnym, z co najmniej trójką dzieci, gdzie co najmniej jedno dziecko było w wieku szkolnym (szkoła podstawowa lub gimnazjum). Drugą grupę stanowiły osoby niepełnosprawne o niskich dochodach. W jednym i drugim przypadku pierwszeństwo w otrzymaniu bezpłatnego sprzętu miały te osoby, które nie posiadały dotąd komputera ani internetu.

Nabór beneficjentów poprzedzony został szeroko zakrojoną akcją informacyjną (plakaty, ogłoszenia w radiu i na tablicach ogłoszeń; gmina skorzystała ponadto z pomocy parafii). Należało złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy Świerklany. W sumie wpłynęły od mieszkańców Jankowic i Świerklan 74 wnioski. Powstała specjalna komisja do oceny wniosków, w której znaleźli się przedstawiciele Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych SONIO. Nastąpiło rozstrzygnięcie przetargów na zakup sprzętu i na dostawę łącza. Zakupiony sprzęt został opatrzony symbolami Unii Europejskiej i przekazany 50 wybranym beneficjentom, którzy w lipcu 2009 r. przeszli szkolenie i podpisali umowę z Gminą określającą zasady korzystania z użyczonego sprzętu.

Z naszych obserwacji wynika, że komputery służą przede wszystkim dzieciom, które przygotowywują się do zajęć w szkole. Nie brakuje też osób starszych – dorosłych domowników, którzy korzystają z internetu – odwiedzają strony informacyjne, komentują wydarzenia, a nawet uczestniczą w szkoleniach czy imprezach kulturalnych, o których dowiedzieli się z internetu. W ten sposób spełniony został cel projektu, który zakładał pomoc w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności osobom pochodzącym ze środowisk defaworyzowanych bądź mającym trudności w kontaktowaniu się z innymi ze względu na stan zdrowia.

Komputery pozostaną w domach mieszkańców do sierpnia 2017 roku.

 

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe