herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Przypominamy iż, każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Świerklany wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Uwaga! Od 2019 r. istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku akcyzowego w ramach rocznego limitu ustalonego także dla użytków w odniesieniu do posiadanego w gospodarstwie bydła.

Aby uzyskać zwrot w odniesieniu do bydła należy uzyskać dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego.

Dokument jest niezbędny do obliczenia limitu zużycia oleju napędowego w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Limit zwrotu w 2019 r. wynosi 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2019 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego oraz NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny poniżej, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub do pobrania w biurze nr 0.02 Urzędu Gminy.

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe