herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85

44 – 266 Świerklany

woj. śląskie

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż

Samochodu służbowego Marki Opel Astra II

 1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO

      Urząd Gminy Świerklany

      ul. Kościelna 85

      44 – 266 Świerklany

      Tel.:     (32) 43 27 500, 607878793

      Faks:    (32) 43 27 501

      godziny urzędowania:   poniedziałek ÷ środa   od 730 do 1530

                                         czwartek                      od 730 do 1700

piątek                         od 730 do 1400

 1. 2.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty winny być złożone w siedzibie Sprzedającego w terminie do dnia 25.06.2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta na zakup samochodu marki Opel Astra”.

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin wpływu oferty do kancelarii urzędu.

Termin związania ofertą: 7 dni

Wzór formularza ofertowego w załączeniu.

3          MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY SKŁADNIK           MAJĄTKU RUCHOMEGO

Samochód można oglądać w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany w Świerklanach przy ul. Kościelnej 85 w godzinach pracy urzędu.

Osoba do kontaktu:

Damian Gryt   nr tel.: 607878793

4          OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

 1. marka i typ pojazdu: samochód Opel Astra II
 2. nr rejestracyjny: SRBW377
 3. rok produkcji: 2004
 4. data pierwszej rejestracji: 11.05.2004 r.
 5. nr identyfikacyjny VIN: WOLOTGF484GO43537
 6. przebieg: 329 550 km
 7. rodzaj silnika: benzyna
 8. pojemność silnika: 1400 cm³
 9. rodzaj skrzyni biegów: manualna

6          CENA

      Minimalna cena sprzedaży brutto wynosi 2.500,00 zł.

7          TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję oferty z najwyższą zaoferowana ceną.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja wybierze ofertę z wcześniejszą datą wpływu do urzędu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy i wpłaceniu na podstawie otrzymanej faktury zapłaty za samochód na konto sprzedającego.

załączniki:

 1. formularz ofertowy
 2. umowa sprzedaży

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

logo204x53eaktywni

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326