herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Do Urzędu Gminy Świerklany dotarła publikacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na temat stanu środowiska w naszym województwie. Z pozyskanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska za ubiegłe lata danych można wywnioskować, że dotacje przekazywane na realizację zadań związanych z poprawą jakości powietrza przynoszą wymierne skutki i realnie przyczyniają się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Inwestycje realizowane w ramach lokalnych programów obniżenia emisji w budynkach mieszkalnych mają miejsce także i u nas - Gmina Świerklany jest jedną z tych gmin, w których dzięki przekazanym mieszkańcom dotacjom udało się odnotować konkretne efekty (rzeczowe i ekologiczne) polegające na poprawie jakości powietrza. Według przedmiotowego raportu, w naszej gminie odnotowano w 2017 r. zmniejszenie emisji pyłu o 21,212 kg/a oraz CO2 o 644,558 kg/a. W sumie, zawarte w 2017 roku na terenie województwa śląskiego umowy, które na celu miały realizację zadań związanych z ochroną środowiska, stworzyły możliwość zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery o 821 083 kg/a zanieczyszczeń pyłowych oraz o 92 362 479 kg/a zanieczyszczeń gazowych.

Z powyższego można wywnioskować, że lokalne programy obniżenia emisji w budynkach mieszkalnych mają sens i warto je kontynuować. Niedługo znane będą dane za rok 2018, które mamy nadzieję, wykażą dalszą poprawę jakości powietrza w naszym otoczeniu.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326