herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

We wszystkich szkołach podstawowych z terenu naszej Gminy trwa rozpoczęta w październiku ubiegłego roku, realizacja projektu „Edukacja bez barier +” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki uczestnictwu w projekcie wszystkie placówki wzbogaciły się o nowe pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny niezbędny do realizacji zajęć. Ponadto 7 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe w zakresie wynikającym z potrzeb szkół (logopedia, terapia pedagogiczna, resocjalizacja i socjoterapia, surdopedagogika, tyflopedagogika), a ponad 60 wzięło udział w szkoleniu z zakresu postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oprócz tego ponad 300 uczniów podnosi swoje kompetencje kluczowe z zakresu nauk matematyczno–przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego a także w ramach zajęć logopedycznych, korekcyjno–kompensacyjnych i rozwijających kompetencje psychospołeczne.

Realizacja projektu zakończy się w kwietniu 2020 roku. 

               EFS POZIOM kolor

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326