herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informujemy, że począwszy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. za całość zimowego utrzymania dróg gminnych odpowiedzialny będzie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Świerklanach. Telefony kontaktowe: telefon całodobowy – 574 377 114, telefon stacjonarny – 32 440 87 39. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz ulic w zakresie zimowego utrzymania dróg, z podziałem na sołectwa naszej gminy.

Świerklany Dolne
Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych

 1. Standard I

  Miejscowość Lp. Nazwa ulicy Długość ulicy

  Świerklany

  1. Stawowa 1 725 m
  2. Powstańców 1 504 m
  3. Kucharzówka 646 m
  4. Granice 971 m
  5. Połomska 502 m
  6. Ks. Ligonia 584 m
  7. Łącznik ul. Kościelna – parking ul. Ks. Ligonia koło NETTA 90 m
  Razem 6 022 m
 2. Standard II

  Miejscowość Lp. Nazwa ulicy Długość ulicy

  Świerklany

  1. Szerocka – boczne lewa strona nr 15-379m 379 m
  2. Szerocka - boczna 21/23 78 m
  3. Szerocka – boczna 22/24 57 m
  4. Szerocka – boczna 27/29 697 m
  5. Szerocka – boczna 28/26 113 m
  6. Szerocka – boczna 88/90 210 m
  7. Szerocka dojazd do nr 93A 128 m
  8. Powstańców boczna 4/6 83 m
  9. Powstańców boczna od 23B do 23D 131 m
  10. Powstańców boczna 30/32 340 m
  11. Powstańców boczna 51/53 199 m
  12. Stawowa boczna nr 55/57 108 m
  13. Wł. Jagiełły 330 m
  14. Wł. Łokietka 1 188 m
  15. Wł. Łokietka – boczna do nr 12 337 m
  16. Wł. Warneńczyka 594 m
  17. Jana Kazimierza 450 m
  18. Z. Starego 514 m
  19. K. Wielkiego 420 m
  20. Kucharzówka – boczne nr 5/7 128 m
  21. Kucharzówka boczna nr 19/21 292 m
  22.
  Kucharzówka boczna nr 25/29 161 m
  23. Kucharzówka boczna nr 33/35 146 m
  24. Połomska boczna do przepompowni 140 m
  25. Złota 312 m
  26. Błękitna 213m+ 77m 290 m
  27. Szklarnia 962 m
  28. Hutnicza 539 m
  29. Hutnicza - boczna nr 4/6 133 m
  30. Spacerowa 1 204 m
  31. Spacerowa - boczne nr 21/23 101 m
  32. Spacerowa - boczna nr 65/67 210 m
  33. Jankowicka 842 m
  34. Ks. Janika 739 m
  35. Ks. Janika - boczne nr 19/23 73 m
  36. Henryka Pobożnego 881 m
  37. Pobożnego - boczne nr 14/16 103 m
  38. Korytarzowa 612 m
  39. Korytarzowa - boczna 2/4 64 m
  40. Korytarzowa - boczna dojazd
  do nr 12
  36 m
  41. Kasztelańska 398 m
  42. Zamkowa 379 m
  43. Basztowa 368 m
  44. Basztowa boczna nr 12/16 172 m
  45. Łącznik Basztowej z Aleją 581 m
  46. Gogołowska 670 m
  47. Gogołowska - boczne rejon posesji nr 18 124m
  48. Szybowa 198 m
  49. Szybowa - boczne dojazd do nr 3, 7, 9 162 m
  50. Aleja 1 352 m
  51. Aleja boczna nr 11/13 47 m
  52. Aleja boczna nr 31/33 268 m
  53. Aleja boczna nr 42/44 189 m
  54. Aleja boczna nr 49/51 206 m
  55. Piekarnicza 449 m
  56. Rolnicza 476 m
  57. Malarska 347 m
  58. Przemysłowa rejon Spacerowej 333 m
  59. Ks. Ligonia dojazd do cmentarza 155 m
  60. Ks. Ligonia dojście do kościoła 135 m
  Razem 21 333 m

  Razem drogi:

  Standard I 6 132 m
  Standard II 20 653 m
  Razem 26 785 m

Świerklany Górne
Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych

 1. Standard I

  Miejscowość Lp. Nazwa ulicy Długość ulicy

  Świerklany

  1. Kościuszki- łącznik między Rybnicką i Kościelną 194 m
  Świerklany - Jankowice 2. Tulipoanowa 962 m
  Jankowice 3. Przemysłowa 1 558 m
  Razem 2 714 m
 2. Standard II

  Miejscowość Lp. Nazwa ulicy Długośćulicy

  Świerklany

  1. Tęczowa 588 m
  2. Letnia 510 m
  3. Jesienna 888 m
  4. Zimowa 309 m
  5. Słoneczna 595 m
  6. Gajowa 471 m
  7. Wrzosowa 333 m
  8. Wrzosowa - boczna nr 11/13 85 m
  9. Pogodna 931 m
  10. Pogodna - boczna 3/7 654 m
  11. Plebiscytowa - boczna 7/9 137 m
  12. Plebiscytowa - boczna nr 11-13 120 m
  13. Plebiscytowa - boczna 24/26 i 28/32 358 m
  14. Plebiscytowa - boczna 31/33 64 m
  15. Plebiscytowa - boczna 38/40 209 m
  16. Plebiscytowa - boczna 39/41 66 m
  17. Plebiscytowa - boczna 45C/41D 120 m
  18. Makowa  101 m
  19. Łącznik Stokrotkowej z Plebiscytową 120 m
  20. Łącznik Stokrotkowej z Plebiscytową 254 m
  21. Boczna Stokrotkowej rejon Makowej 265 m
  22. Stokrotkowa 610 m
  23. Stokrotkowa boczna nr 12B/14B 196 m
  24. Stokrotkowa boczna nr 21/23
  52 m
  25. Stokrotkowa boczna nr 25/27 51 m
  26. Bratkowa 476 m
  27. Bratkowa -boczna 8/10 i 30/32 340 m
  28. Rybnicka -boczna nr 28/30 420 m
  29. Kościuszki 323 m
  30. Kościuszki - boczna 16/18 63 m
  31. Kościuszki - boczna 34/36 139 m
  32. Tulipanowa - boczna 12/14 90 m
  33. Tulipanowa - boczna 28/30 i 34/36 507 m
  34. Łąkowa 142 m
  35. Leśna 508 m
  36. Leśna - boczna do 5 E  120 m
  37. Żorska - boczna 24-26 D 192 m
  38. Budowlana 504 m
  39. Rybacka 199 m
  40. Żeglarska 263 m
  41. Rycerska 181 m
  42. Ogrodnicza 339 m
  43. Świerkowa - boczna serwisowa 600 m
  44. Jana III Sobieskiego 418 m
  45. Kościelna boczna nr 18-20 59 m
  46. Parytetyczna 582 m
  47. Parytetyczna - boczna nr 27/29 179 m
  48. Parytetyczna - boczna nr 39 i 40 123 m
  49. Górnośląska 1 023 m
  50. Górnośląska - boczna 14A/16A 71 m
  51. Mieszka I 339 m
  52. Wiejska 514 m
  53. Wiejska - boczna 7/9 62 m
  54. Górna 139 m
  55. Górna - boczna od 1A do 1C 110 m
  56. Szkolna 512 m
  57. Szkolna - boczna 40/43 67 m
  58. Boryńska - boczna nr 112-114 68 m
  59. Rajska 293 m
  60. Świerkowa 648 m
  61. Strażacka 1 356 m
  62. Strażacka boczna do nr 9 53 m
  63. Strażacka boczna nr 14/16 87 m
  Razem 20 196 m


  Miejscowość Lp. Nazwa ulicy  Długość ulicy

  Świerklany

  1. Strażacka - parking przy remizie 200 m
  2. Kościelna - parking przy Ośrodku Zdrowia 200 m
  3. Boryńska - parking + droga za boiskiem 200 m
  4. 3 Maja - droga pożarowa przy szkole 200 m
  5. Zamkowa - parking przy boisku 200 m
  6. Ks. Ligonia - parking 2 000 m
  Razem 3 000 m

  Razem drogi i parkingi:

  Standard I 2 714 m
  Standard II 20 196 m
  Parkingi 3 000 m
  Razem 25 910 m

 

Sołectwo Jankowice
Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych

 1. Standard I

  Miejscowość Lp. Nazwa ulicy Długość ulicy

  Jankowice

  1. Kościelna 1 460 m
  2. Łącznik Hoły - Kościelna 134 m
  3. Rybnicka 1 816 m
  4. Wolności 1 058 m
  5. Wowry 1 111 m
  6. Łącznik Wowry - Nowa boczna 112-114 95 m
  7. Równoległa - dojazd do kompleksu szkolnego 372 m
  8. Polna 1 084 m
  9. Boguszowicka 1 297 m
  10. Spokojna 1 103 m
  Razem 9 530 m

 2. Standard II

  Miejscowość Lp. Nazwa ulicy Długośćulicy

  Jankowice

  1. Łącznik Nowa z Biasowicką 671 m
  2. Biasowicka - boczna nr 2/4 284 m
  3. Biasowicka - boczna nr 8/10 294 m
  4. Borowików 250 m
  5. Dygasińskiego 1 484 m
  6. Grażyńskiego 481 m
  7. Hoły 980 m
  8. Kopernika 181 m
  9. Korfantego 737 m
  10. Liściasta 370 m
  11. Lompy 155 m
  12. Miarki 174 m
  13. Nowa - boczne nr 2/4 77 m
  14. Nowa - boczna nr 101/103 67 m
  15. Nowa - boczna nr 102/104 76 m
  16. Nowa - boczna nr 108/110  84 m
  17. Nowa - boczna nr 109/111 188 m
  18. Nowa - boczna nr 123/125 210 m
  19. Podkościele 251 m
  20. Podkościele od Dygasińskiego 112 m
  21. Podlesie 451 m
  22. Poprzeczna 431 m
  23. Prosta 262 m
  24. Nowa - dojazd do Galerii do Prostej - łącznik 82 m
  25. Skargi 582 m
  26. Sportowa 660 m
  27. Ukośna 272 m
  28. Równoległa 684 m
  29. Łącznik Nowa z Równoległą 82 m
  30. Akacjowa 649 m
  31. Akacjowa - boczne nr 7/9 78 m
  32. Łącznik Boguszow. z Akacjową 120 m
  33. Boguszowicka boczna 5/7 129 m
  34. Boguszowicka boczna 1/3 67 m
  35. Boguszowicka boczna 1/3 148 m
  36. Boguszowicka boczna 1/3 114 m
  37. Boguszowicka boczna 21/23 213 m
  38. Brzozowa 271 m
  39. Brzozowa - boczne nr 1 143 m
  40. Brzozowa - boczna od 1C do 1L 209 m
  41. Brzozowa - boczne do nr 15 139 m
  42. Brzozowa - boczne 17 do 19A 78 m
  43. Jarzębinowa 251 m
  44. Jarzębionowa - boczna od 1 do 7 169 m
  45. Jarzębionowa - boczna do nr 13A 49 m
  46. Jaworowa 399 m
  47. Jaworowa - boczne 1/3, 5/7 172 m
  48. Jaworowa 9/11 118 m
  49. Topolowa 864 m
  50. Wierzbowa 521 m
  51. Kościelna - boczne nr 43/45 115 m
  52. Rybnicka - boczne nr 17/19 121 m
  53. Świerklańska - boczna nr 16A/18A 177 m
  54. Świerklańska - boczna dojazd do 24A 157 m
  55. Krótka 205 m
  56. Radosna 324 m
  57. Przyjemna 611 m
  58. Górnicza 440 m
  59. Górnicza - boczne nr 18/20 107 m
  60. Wesoła 976 m
  61. Wesoła - boczna nr 33/35 67 m
  62. Piaskowa 707 m
  63. Piaskowa - boczne 2/4  112 m
  64. Piaskowa boczna do nr 12D 90 m
  65. Spokojna - boczne nr 34/36 63 m
  66. Polna - boczna nr 24/26 384 m
  67. Polna - boczna 30/32 36 m
  68. Polna - boczna 35/37  226 m
  69, Ks. Walentego 643 m
  70. Reymonta 140 m
  71. Parking droga przy Urzędzie 113 m
  Razem 21 347 m


  Miejscowość Lp. Nazwa ulicy Powierzchnia parkingu

  Jankowice

  1. Parking przy Urzędzie 1 118 m2
  2. Parking przy Galerii ul. Prosta 750 m2
  3. Rybnicka - parking przy kościele 4 509 m2
  4. Kościelna - parking przy remizie 958 m2
  5. Górnicza - droga + parking przy kaplicy 1 120 m2
  6. Parking przy Szkole Podst.
  w J-cach
  6 390 m2
  7. Parking ul . Równoległa naprzeciw GS-u 120 m2
  Razem 14 965 m2

  Razem drogi i parkingi:

  Standard I 9 530 m
  Standard II 21 347 m
  Razem 30 877 m
  Parkingi 14 965 m2

Chodniki przy drogach powiatowych, wojewódzkich i gminnych:

 1. Świerklany przy ulicach: 3 Maja, Kościelna, Żorska, Rybnicka, Wodzisławska,Boryńska, Szerocka, Ks.Ligonia, Plebiscytowa, Kościuszki
 2. Jankowice przy ulicachNowa, Kościelna, Świerklańska, Rybnicka.

  Chodniki powiatowe 12,32 km
  Chodniki wojewódzkie 10,43 km
  Chodniki gminne 2,30 km
  Razem chodniki 25,05 km

Za drogi powiatowe i wojewódzkie odpowiadają:

 • za ul. Wodzisławską, ul. 3 Maja w Świerklanach - Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe i Sprzętowo Projektowe „Dominik” - Lider Konsorcjum - tel. 728 855 706, 698 225 932, 795 567 597

 • za ul. Świerklańską, Nową w Jankowicach, ul. Żorską, Rybnicką, Plebiscytową, Kościelną, Boryńską i Szerocką w Świerklanach - Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku - tel. (32) 422 74 78, (32) 422 78 74.

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

karta seniora

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326