herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

W dniach od 6 do 11 grudnia 2018 roku prowadzone są konsultacje projektów dwóch uchwał: określającej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 280/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły poniżej.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Projekt uchwały określającej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 280/XLI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326