herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

W dniu wczorajszym (22.11) odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Świerklany, podczas której radni złożyli ślubowanie i zdecydowali o podziale funkcji. Uroczyste ślubowanie złożył również Wójt Gminy Świerklany Tomasz Pieczka, który obiecał pracować na rzecz całej społeczności gminnej.
Przypomnijmy, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 21 października wyborów samorządowych do Rady Gminy Świerklany weszli: Figura-Łyżwa Magdalena, Jagiełło Krystyna, Juraszek Krystian, Karwot Weronika, Kasparek Urszula, Kula-Piecha Anna, Kuś Robert, Rugor Jerzy, Sobik Tomasz, Sobocik Hubert, Swaczyna Krzysztof, Szlosarek Grażyna, Szulik Adam, Śmiatek Marian i Ucher Danuta.
Zanim nastąpił wybór przewodniczącego, obrady poprowadziła najstarsza wiekiem osoba w Radzie – radny-senior Marian Śmiatek. Jednogłośną decyzją radnych, rolę przewodniczącego RG powierzono na tę kadencję p. Annie Kuli-Piecha, zaś jej zastępcami wybrani zostali: Jerzy Rugor i Krzysztof Swaczyna. Pracami Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy pokieruje Krystian Juraszek, a Komisji Spraw Społecznych - Magdalena Figura-Łyżwa. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Adam Szulik, zaś za działalność Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odpowiedzialna będzie Urszula Kasparek.
Nowej Radzie Gminy Świerklany życzymy owocnych działań!

Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie
Radni zlozyli s...
Radni zlozyli slubowanie Radni zlozyli slubowanie

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326