herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Nabór kandydatów na ławników na lata 2020-2023

14 maj 2019

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2019r.Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Świerklany, że w dniu 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.W związku...

« »

Aktualności

Informuję, iż w dniu 01 października 2018r. o godz. 15,30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23.08.2018r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerklany.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXVIII/17 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Radlin w sprawie przejęcia realizacji zadania dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi 0rganizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
12. Interpelacje radnych.
13. Wnioski, pytania i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
Justyna Błatoń

Sesja Rady Gminy On line

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

Senior

telefony

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326