herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Nieruchomość położona w Świerklanach, obręb: Świerklany Górne k. m. 1, przy ul. Bratkowej.

Inne dane:

1. Numery ksiąg wieczystych GL1Y/00137312/1 i GL1Y/001373113/8
2. Numery rejestru gruntów 687 i 1107
3. Numery działek 1747/4 i 1756/4
4. Powierzchnia w [ ha ] 0,1882
5. Przeznaczenie nieruchomości:
    C 9 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

6. Wartość czynszu dzierżawnego w złotych: 0,10zł za 1m2 netto rocznie, płatne jednorazowo
    za bieżący rok, w terminie do dnia 31 października za 2018r. i do 30 maja
    w latach 2019-2021 - z możliwością zmiany wysokości czynszu o średnioroczny wskaźnik
    cen towarów i usług konsumpcyjnych.

7. Opis nieruchomości: niezabudowana, nieuzbrojona.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326