herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Jak co roku, zainteresowana tematyką obronności młodzież szkolna spotkała się w kompleksie oświatowym w Jankowicach na zawodach sportowo-obronnych. 7 czerwca, o zwycięstwo walczyło dziewięć drużyn, w tym dwie z terenu gminy – z SP nr 2 w Świerklanach i SP Jankowice.
Głównym organizatorem V Rybnickich Zawodów Sportowo-Obronnych było Stowarzyszenie TF 13 Scorpion, przy zaangażowaniu Urzędu Gminy Świerklany i SP Jankowice oraz merytorycznym wsparciu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku. Pomogły też rybnickie instytucje - Komenda Miejska Policji i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownicy z Rybnickiego Sztabu Ratownictwa Medycznego.
Sprawdzano nie tylko sprawność fizyczną zawodników, którzy do zaliczenia mieli m.in. bieg terenowy, rzut granatem i strzelanie, ale też ich przywiązanie do Ojczyzny oraz znajomość historii i zagadnień związanych z obronnością kraju - zawody rozpoczęły się od testu wiedzy oraz przedstawienia prezentacji przygotowanych przez uczniów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
W czasie trwania zawodów przedstawiciele policji przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą pogadankę na temat szkodliwości dopalaczy i bezpieczeństwa w sieci.
Więcej w kolejnym numerze gminnej gazety.

Wyniki V Rybnickich Zawodów Sportowo-Obronnych

kategoria klas mundurowych
I m. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
II m. - Zespół Szkół w Gogołowej
III m. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

kategoria szkół ponadpodstawowych
I m. - Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
II m. - IV Liceum Ogólnokształcące w Rybniku
III m. - Zasadnicza Szkoła Zawodowa I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku

kategoria szkół podstawowych
I m. - Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi w Świerklanach
II m. - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach
III m. - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku

Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska
Nadzieja polski...
Nadzieja polskiego wojska Nadzieja polskiego wojska

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326