herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Wraz z nastaniem kwietnia upłynął termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 roku. Osoby, które zalegają z ww. płatnością powinny jak najszybciej uregulować należność względem Gminy, korzystając z kasy Urzędu Gminy Świerklany (I p.) lub dokonując przelewu na indywidualny rachunek bankowy.

Przypominamy jednocześnie, że stawki opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie, dlatego też nie są wysyłane do mieszkańców zawiadomienia w tej sprawie - opłatę należy uiścić w tej samej wysokości, co w roku poprzednim.

Dodatkowych informacji udziela Referat Podatków Urzędu Gminy Świerklany - biuro nr 24, w godzinach pracy Urzędu Gminy - tel. (32) 432 75 20, (32) 432 75 24.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326