herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

W dniach od 4 kwietnia do 10 kwietnia 2018 r. na stronie www.swierklany.pl został zamieszczony do konsultacji projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany, jak i projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
We wskazanym terminie nie wpłynęła do Urzędu Gminy żadna opinia w sprawie przedmiotu konsultacji.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326