herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Świerklany Uchwały
nr 272/XL/18 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklany.

Przedmiotowa zmiana Studium zostanie sporządzona w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin oraz obszaru położonego w Świerklanach Górnych w rejonie ulicy Rajskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, w terminie do dnia 02.05.2018

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

- pisemnej na adres: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice

- ustnie do protokołu w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

Wójt Gminy Świerklany

Świerklany, dnia 11.04.2018 r.

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326