herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Informujemy, że do dn. 10 maja br. placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu. W tym roku pobyt na turnusach rehabilitacyjnych jest bezpłatny, a nadto rodzice/opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka na miejsce pobytu.

W 2018 roku KRUS planuje zorganizować turnusy rehabilitacyjne dla blisko 1200 dzieci rolników uprawnionych do otrzymywania świadczeń Kasy.

szczegółowa informacja KRUS

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326