herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W Programie Funduszu, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Informujemy, iż warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem: 

- zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r.:

- imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji - rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych, wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac);

- zdjęcia budynku w zakresie, w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termomodernizacja.

Dotację można uzyskać do kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła służących do podgrzewania cieplej wody użytkowej. Dotacji podlega również termomodernizacja ścian, stropodachów i dachów oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ale tylko w budynkach oddanych do użytkowania do 16.12.2002 r.

Wysokość dotacji do zakupu źródła ciepła wynosi 25% poniesionych kosztów lecz nie więcej nić: 4.500 zł kotła na paliwo stałe, w tym biomasę 5 klasy, 3.000 zł do kotła gazowego lub olejowego, 2.500 zł do kotła elektrycznego, 7.500 zł do pompy ciepła powietrznej, 12.500 zł do pomp ciepła gruntowych i pozostałych. Do 15% kosztów dla urządzeń grzewczych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lecz nie więcej niż: 2.250 zł do kolektorów słonecznych, 4.500 zł do pompy ciepła powietrznej, 7.500 zł do pomp ciepła gruntowych i pozostałych. Do 15% kosztów termomodernizacji lecz nie więcej niż: 3.750 zł dociepleń ścian, 2.250 zł docieplania stropodachów i dachów, 3.000 zł do wymiany okien i drzwi zewnętrznych.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu). Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu. Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00, w którym pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat programu.

Więcej informacji na ww. temat (regulamin, wzór wniosku, protokoły, oświadczenia) można pobrać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.wfosigw.katowice.pl/15-obszary-finansowania/2071-likwidacja-niskiej-emisji-program-smog-stop.html

Urząd Gminy Świerklany
z siedzibą w Jankowicach

 ul. Świerklańska 54
44-264 Jankowice
 

tel. (32) 4327 500, fax (32) 4327 501
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326