herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Każdy mieszkaniec gminy Świerklany, osoba pracująca, prowadząca działalność i ucząca się na terenie gminy może mieć wpływ na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerklany. Wystarczy wypełnić ankietę!

Gmina Świerklany przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025.

Wyraź swoja opinię!
Przygotowanie programu rewitalizacji pozwoli gminie Świerklany na długofalowe działania, zmierzające do poprawy warunków i jakości życia jej mieszkańców, zapobieganie dalszej degradacji obszarów, w których stwierdzono stany kryzysowe, jak również umożliwi gminie ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz uzyskanie dotacji.
Celem tego badania jest poznanie opinii mieszkańców gminy, osób uczących się, prowadzących działalność i zatrudnionych na terenie gminy, na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.

Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja jest złożonym, kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki oraz skoncentrowane terytorialnie. Działania te realizowane są w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja jest przeprowadzana przez osoby zaangażowane w życie i rozwój gminy, przy znaczącym udziale lokalnej społeczności, czyli mieszkańców gminy Świerklany.
Stanem kryzysowym określa się koncentrację negatywnych zjawisk społecznych wraz z towarzyszącymi im negatywnymi zjawiskami w jednej lub kilku z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Dzięki przeprowadzanej diagnozie stanu gminy Świerklany możliwe będzie wskazanie obszarów zdegradowanych, czyli takich, na których zidentyfikowano stan kryzysowy. Po tym nastąpi wyznaczenie obszaru rewitalizacji, obejmującego część obszaru zdegradowanego. Na obszarze rewitalizacji prowadzone będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Ankieta jest anonimowa. Podawane przez Państwa informacje służyć będą wyłącznie diagnozie sytuacji w gminie Świerklany, koniecznej do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerklany.

Aby przejść do wypełnienia ankiety, kliknij TUTAJ https://goo.gl/forms/htKQGffEPIsLuZwE3

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą dokumentu – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32 326 78 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Projekt pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025" wspólfinansowany jest ze środków Unii Europesjkiej w ramach Funfuszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techncizna na lata 2014-2020.

PO POmoc Techniczna

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326