herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Aktualności

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY W 2019 ROKU - CZ.II

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY W 2019 ROKU

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ W 2019 ROKU

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY W 2018 ROKU - CZ.II

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ W 2018 ROKU

PIELĘGNACJA POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY ŚWIERKLANY W 2018 ROKU

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONA SZKOŁĘ W 2017 ROKU

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ W 2016 ROKU

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

UTOWRZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W GIMNAZJUM IM. KAROLA MIARKI W ŚWIERKLANACH

UTOWRZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH

OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŚWIERKLANY NA LATA 2016-2023

 

 

zielona szkoła

Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany
w 2019 roku-cz.II

 Gmina Świerklany realizuje projekt pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2019 roku-cz.II", którego celem jest realizacja
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.
Podstawową przyczyną podjętego zadania jest redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powstałych
w procesie spalania węgla. Powyższe zadanie jest zgodne z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.

W ramach zadania planuje się w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany:
a) zlikwidować źródła ciepła opalane węglem w 80 budynkach.;
b) zabudować nowe źródła ciepła- 80 szt.

Kwota pożyczki: 320 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.06.2019r. do 15.11.2019r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

zielona szkoła

Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany
w 2019 roku

 

Gmina Świerklany realizuje projekt pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2019 roku", którego celem jest realizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”. Podstawową przyczyną podjętego zadania jest redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania węgla. Powyższe zadanie jest zgodne
z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.

W ramach zadania planuje się w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany:

a) zlikwidować źródła ciepła opalane węglem w 99 budynkach.;

b) zabudować nowe źródła ciepła- 99 szt.

Kwota pożyczki: 396.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.04.2019r. do 15.11.2019r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 Wyjazd uczniów na ZIELONĄ SZKOŁĘ w 2019 roku

zielona szkołaUmowa dotacji nr 152/2019/75/MN/zs/D
zawarta w dn. 29.05.2019 r.
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019”.

Termin realizacji zadania: od 18 maja 2019 r. do 31 maja 2019 roku

Kwota dofinansowania: 1.990,00 zł

Koszt całości zadania: 13.725,00 zł

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „ZIELONEJ SZKOŁY”.

W ramach umowy przewidziano wyjazd 9 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami.

W programie pobytu znalazło się m.in.:

- prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu;

- organizowanie wycieczek tematycznych;

- prowadzenie ćwiczeń porannych i zabaw ruchowo-sportowych z udziałem uczniów;

- uczenie dzieci samodzielności.

Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 

Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku-CZ.II

 

zielona szkołaGmina Świerklany realizuje projekt pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku-cz.II ", którego celem jest realizacja
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.
Podstawową przyczyną podjętego zadania jest redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powstałych
w procesie spalania węgla. Powyższe zadanie jest zgodne z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.

W ramach zadania planuje się w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany:

a) zlikwidować źródła ciepła opalane węglem w 90 budynkach.;

b) zabudować nowe źródła ciepła- 90 szt.

Kwota dotacji: 180.000, zł

Kwota pożyczki: 360.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.07.2018r. do 30.11.2018r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 

Wyjazd uczniów na ZIELONĄ SZKOŁĘ w 2018 roku

 

zielona szkołaUmowa dotacji nr 192/2018/75/MN/zs/D
zawarta w dn. 18.06.2018 r.
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018”.

Termin realizacji zadania: od 4 czerwca 2018 r. do 17 czerwca 2018 roku

Kwota dofinansowania: 11.980,00 zł

Koszt całości zadania: 89.670,00 zł

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „ZIELONEJ SZKOŁY”.

W ramach umowy przewidziano wyjazd 61 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami.

W programie pobytu znalazło się m.in.:

- prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu;

- organizowanie wycieczek tematycznych;

- prowadzenie ćwiczeń porannych i zabaw ruchowo-sportowych z udziałem uczniów;

- uczenie dzieci samodzielności.

Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Świerklany

zielonaGmina Świerklany realizuje projekt „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Świerklany”, który polegać będzie na zachowaniu odpowiedniej kondycji zdrowotnej i estetyki pomników przyrody, a także likwidacji zagrożenia dla ludzi
i mienia. Przedmiotem projektu będzie wykonanie opinii dendrologicznej pnia i głównych konarów drzewa Buk Sobieskiego (badanie tomografem lub/i test obciążeniowy) oraz prace pielęgnacyjne Buka Sobieskiego i wielogatunkowej grupy 23 drzew.

 

Kwota dotacji: 19 465, zł

Koszt całości zadania: 25.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.04.2018r. do 30.09.2018r.

Koszt realizacji zadania pokryty zostanie ze środków własnych gminy oraz dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

 

  Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku

zielonaGmina Świerklany realizuje projekt pn. "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku", którego celem jest realizacja
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.
Podstawową przyczyną podjętego zadania jest redukcja niskiej emisji zanieczyszczeń powstałych
w procesie spalania węgla. Powyższe zadanie jest zgodne z „Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”.

W ramach zadania planuje się w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Świerklany:
a) zlikwidować źródła ciepła opalane węglem w 130 budynkach.;
b) zabudować nowe źródła ciepła- 130 szt.

Kwota dotacji: 260.000, zł

Kwota pożyczki: 520.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.04.2018r. do 15.11.2018r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 Wyjazd uczniów na ZIELONĄ SZKOŁĘ w 2017 roku

zielonaUmowa dotacji nr 227/2017/75/MN/zs/D zawarta w dn. 22.05.2017 r.
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017”.

Termin realizacji zadania: od 4 maja 2017 r. do 19 maja 2017 roku

Kwota dofinansowania: 15.060,00

Koszt całości zadania: 95.480,00

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „ZIELONEJ SZKOŁY”.

Z wyjazdu skorzystało 71 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami.

W programie pobytu znalazło się m.in.:

- prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu;

- organizowanie wycieczek tematycznych;

- prowadzenie ćwiczeń porannych i zabaw ruchowo-sportowych z udziałem uczniów;

- uczenie dzieci samodzielności.

Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wyjazd uczniów na ZIELONĄ SZKOŁĘ w 2016 roku

 

zielonaUmowa dotacji nr 332/2016/75/MN/zs/D zawarta w dn. 20.06.2016 r.

pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego – tzw. ZIELONA SZKOŁA

Termin realizacji zadania: od 3 czerwca 2016 r. do 16 czerwca 2016 roku

Kwota dofinansowania: 8.120,00 zł

Koszt całości zadania: 54.940,00 zł

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „ZIELONEJ SZKOŁY”.

Z wyjazdu skorzystało 41 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami.

W programie pobytu znalazło się m.in.:

- prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu;

- organizowanie wycieczek tematycznych;

- prowadzenie ćwiczeń porannych i zabaw ruchowo-sportowych z udziałem uczniów;

- uczenie dzieci samodzielności

Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

WYJAZD UCZNIÓW NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

zielona

Umowa dotacji nr 109/2015/75/MN/zs/D zawarta w dn. 8.05.2015 r.

pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach a Gminą Świerklany;

Tytuł zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015”;

Kwota dofinansowania: 8.060,00 zł

Koszt całości zadania: 56.280,00 zł

Gmina Świerklany uczestniczyła w projekcie, którego celem było zorganizowanie 14-dniowego wypoczynku w miejscowości Łeba dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, w ramach tzw. „Zielonej Szkoły”. Z wyjazdu skorzystało 42 uczniów wraz z towarzyszącymi im opiekunami (termin: 19.05-1.06.2015 r.). Koszty wyjazdu dzieci pokryte zostały przez rodziców oraz z dotacji otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

 

UTOWRZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W GIMNAZJUM IM. KAROLA MIARKI W ŚWIERKLANACH

zielona

 

Tytuł zadania: „Kraina EKO-logiczna ”

Koszt całości zadania: 35 665,23 zł

Kwota dofinansowania: 28 532,18 zł

Wkład własny gminy: 7 133,05 zł w tym 6 909,30 zł z nagrody w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia_projekt”

Numer umowy o dofinansowanie:

Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia” utworzyło pracownię ekologiczną, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie gimnazjum. W ramach realizacji zadania pomalowano ściany, utworzono zabudowę dygestorium, dokonano renowacji lamperii, zmodernizowano instalacje elektryczną wraz z wymiana świetlówek na energooszczędne typu LED. W ramach wyposażenia pracowni zakupiono  meble, nowo

czesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

Projekt „Kraina EKO-logiczna”obejmował utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Przedmiotem projektu było stworzenie miejsca przyjaznego uczniom, w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się wyłącznie z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata. Zielona pracownia ma być również inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

Pracownia będzie wykorzystywana podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach biologii, chemii i fizyki, a także podczas zajęć dodatkowych koła biologiczno-ekologicznego i chemicznego w

Celem projektu było utworzenie ekopracowni poprzez modernizację oświetlenia i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. celu rozwijania zainteresowań uczniów. Pracownia ekologiczna pozwoli na prowadzenie działalności ekologicznej w sposób zorganizowany i ciągły oraz na propagowanie działań i postaw dotyczących ochrony środowiska w społeczności szkolnej i lokalnej.

Pracownia będzie wykorzystywana przez pięć dni w tygodniu średnio po 7 godzin lekcyjnych czyli 35 godzin. Będą się w niej odbywać:

- wszystkie lekcje biologii (17 godzin tygodniowo),

- lekcje chemii (8 godzin tygodniowo),

- lekcje fizyki (8 godzin tygodniowo),

- zajęcia dodatkowe pozalekcyjne z biologii i chemii prowadzone w ramach edukacji ekologicznej (2 godziny tygodniowo).

Średnio w ciągu miesiąca pracownia będzie wykorzystywana przez około: 140 godzin lekcyjnych.

 

 

UTOWRZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH

 

zielona

Tytuł zadania: „Odkrywcy leśnych skarbów”

Koszt całości zadania: 21 799,39 zł

Kwota dofinansowania: 17 439,51 zł

Wkład własny gminy: 4 359,88 zł w tym 2 739,00 zł z nagrody w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia_projekt”

Numer umowy o dofinansowanie: 136/2016/75/EE/ap/D

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia” utworzyło pracownię ekologiczną, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły. W ramach realizacji zadania pracownię wyposażono w meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

Projekt „Odkrywcy leśnych talentów” obejmował utworzenie szkolnej ekopracowni poprzez wyposażenie jej nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na zasobach ekopracowni.

Powstała ekopracowanie wykorzystywana będzie podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach z przyrody, a także podczas zajęć dodatkowych w celu rozwijania zainteresowań uczniów.  Ekopracownia oraz prowadzone w niej zajęcia będą inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

Celem projektu było utworzenie ekopracowni poprzez zakup wyposażenia pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Pracownia będzie wykorzystywana przez pięć dni w tygodniu średnio po 6 godzin lekcyjnych czyli 30 godzin. Będą się w niej odbywać

- lekcje przyrody (18 godzin tygodniowo),

- lekcje z innych przedmiotów (10),

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Koła Ekologicznego (2 godziny)  oraz Koła Ekologicznego prowadzonego z Ramienia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Czerwionka-Leszczyny dla uczniów klas IV-VI  podczas których realizować się będzie tematykę związaną z ekologią (2 godziny),

- prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców, dziadków, spotkań z ciekawymi ludźmi (zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych osób)

- wystawy przygotowane przez uczniów pod okiem nauczyciela przyrody będą cennym źródłem informacji dla uczniów klas I- III, wzbogacą ich wiedzę o środowisku (w dowolnym czasie i liczbie).

Średnio w ciągu miesiąca pracownia będzie wykorzystywana przez około: 120 godzin lekcyjnych.

 

Opracowanie Planu Gospodarni Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023

 

Tytuł zadania: „Opracowanie Planu Gospodarni Niskoemisyjen dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023”

Koszt całości zadania: 8 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 120,00 zł

Wkład własny gminy:  1 780,00 zł

Okres realizacji projektu: styczeń - listopad 2016

nr umowy: 519/2015/75/ZS/pr/D z dnia 11 grudnia 2015 rok

W ramach realizacji zadania powstał Plan Gospodarni Nieskoemisyjne dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023. W związku z realizacja projektu Gmins Świerklany wzbogaciła się o dokument, w którym zaplanowano działania mające na celu wzrost świadomości ekologinczje wśród mieszkańców. gminy.

W ramach opracowywania Planu Gospodarni Niskoemisyjnej wykoanan następujące działania:

- zankietyzowanie mieszkańców gminy w celu inwentaryzacji CO2,

- zankietyzowania administratorów budynków użyteczności publicznej,

- przygotowanie PGN,

- uzyskanie odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- konsultacje społęczne PGN,

- uchwalenie przez Radę Gminy dokumentu.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

kadencja20142018 2

akcja zima

  bip  sekap

dziennik ustaw

monitor polski


portal

dyzury aptek

gminna komunikacja

fundusze zewnetrzne

wybory18

porady

Jakość powietrza

Meteo

gkrpa

dostawa pradu

strategia

budzet

logo rewitalizacja

smp

czp 

inf_publiczna

lot

tvt
 
Subregion

 kmz

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Kasa czynna

poniedziałek - środa od 730 do 1500
czwartek od 730 do 1630
piątek od 730 do 1330

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008

 

 

Telefony alarmowe