herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Gmina Świerklany zakończyła realizację projektu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wraz z liderem projektu – Miastem Rybnikiem oraz sześcioma innymi gminami (Czerwionką-Leszczyny, Godowem, Gorzycami, Jastrzębiem-Zdrojem, Mszaną i Żorami) stworzyła partnerstwo, dzięki któremu możliwa stała się realizacja projektu w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem przeprowadzonych działań było określenie wpływu autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na rozwój obszaru oraz określenie dalszych kierunków rozwoju. Budowa autostrady A1 w sposób istotny zmieniła warunki komunikacyjne wewnątrz Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Z uwagi na krótszy czas dojazdu wyraźnie zacieśniły się relacje, powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami zlokalizowanymi wokół A1. Powiązania te były przedmiotem analiz dokonanych w ramach projektu.

Jednym z dokumentów, których opracowanie sfinansowane zostało ze środków unijnych, był przygotowany przez Gminę Świerklany projekt techniczny pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie autostrady A1 w Gminie Świerklany”. Projekt  ten zakładał budowę drogi dojazdowej do terenów przemysłowych oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerklany jako „tereny obiektów przemysłowych, składów produkcyjnych i usług”. Droga w  znacznej części przebiega po śladzie drogi technologicznej, która obsługuje autostradę A1. W projekcie przewidziano m.in. poszerzenie drogi i jej przebudowę oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” znaleźć można pod adresem: http://www.rybnik.pl/index.php?id=1552

pomoc technicznalogo 2

Sesja Rady Gminy On line

akcja zima

kadencja20142018 2

 bip  sekap

 dziennik ustaw

monitor polski

portal

 500 plus

gminna komunikacja

wybory18

  porady

Fundusze europejskie

Jakość powietrza

Meteo

Informacje o przerwach

prad
w dostawie prądu

strategia


budzet

logo rewitalizacja

smp

czp

http://powietrze.slaskie.pl/

 

inf_publiczna

lot

tvt

eInclusion_logosy_html_233185a2

logo_innowacyjna_gospodarka1

unia

logo_kolor_z_nazwa_duze

zielona
Zielona Szkoła

ustawa o zbiórkach

 Subregion

Subregion

 

kmz

 

 

telefony
 

Urząd Gminy Świerklany

 ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 

tel. (32) 440 87 10, fax (32) 440 87 11
e-mail: ug@swierklany.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Konto bankowe Urzędu Gminy Świerklany w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój:

82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326