herb

Internetowy serwis
Gminy Świerklany

Ogłoszenia

Aktualności

Gmina Świerklany zakończyła realizację projektu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wraz z liderem projektu – Miastem Rybnikiem oraz sześcioma innymi gminami (Czerwionką-Leszczyny, Godowem, Gorzycami, Jastrzębiem-Zdrojem, Mszaną i Żorami) stworzyła partnerstwo, dzięki któremu możliwa stała się realizacja projektu w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Celem przeprowadzonych działań było określenie wpływu autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na rozwój obszaru oraz określenie dalszych kierunków rozwoju. Budowa autostrady A1 w sposób istotny zmieniła warunki komunikacyjne wewnątrz Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Z uwagi na krótszy czas dojazdu wyraźnie zacieśniły się relacje, powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami zlokalizowanymi wokół A1. Powiązania te były przedmiotem analiz dokonanych w ramach projektu.

Jednym z dokumentów, których opracowanie sfinansowane zostało ze środków unijnych, był przygotowany przez Gminę Świerklany projekt techniczny pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie autostrady A1 w Gminie Świerklany”. Projekt  ten zakładał budowę drogi dojazdowej do terenów przemysłowych oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerklany jako „tereny obiektów przemysłowych, składów produkcyjnych i usług”. Droga w  znacznej części przebiega po śladzie drogi technologicznej, która obsługuje autostradę A1. W projekcie przewidziano m.in. poszerzenie drogi i jej przebudowę oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

pomoc technicznalogo 2

Urząd Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

 tel. 32 432 75 00, fax (32) 432 75 01
e-mail: ug@swierklany.pl
ESP(e-puap): /eoj70cl54k/skrytka

NIP 642-31-96-835

REGON 000551326

Konto bankowe
82 8470 0001 2001 0012 9323 0007

Godziny urzędowania

 

poniedziałek - środa od 730 do 1530
czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

 

Gmina Świerklany

NIP 642-10-18-555

REGON 276259008